r e k l a m a
Partner portalu

Wydawca:

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5,
60-118 Poznań,
KRS 0000101146,
NIP 778-01-64-903


Inspektor ochrony danych osobowych
Anna Szczęsna-Mazur
e-mail: iod@pwr.agro.pl

Specjalista ds. ochrony danych osobowych
Agnieszka Spychalska
e-mail:a.spychalska@pwr.agro.pl

Zgłoszenia dotyczące Twoich danych osobowych
e-mail: daneosobowe@pwr.agro.pl

Kontakt smartwies.pl

Administratorem Twoich danych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o (dalej: PWR/my), z siedzibą pod adresem: ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Twoje dane przetwarzane są w następujących celach: zapewnianie bezpieczeństwa wprowadzanym i przesyłanym przez Ciebie za pomocą formularzy danym osobowych, zapewniania pełnej funkcjonalności strony internetowej, jej responsywności i interoperacyjności – do momentu zakończenia ich przesyłania; analityka i statystyka ruchu na stronie internetowej; realizacja marketingu usług własnych, badanie poziomu zadowolenia z jakości działania strony internetowej, rozpatrywanie reklamacji związanych z nieprawidłowym działaniem strony internetowej; udzielanie odpowiedzi na zgłaszane zapytania; obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami; zapobieganie czynom zabronionym; Wymienione cele stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit f RODO). Jeśli wyrazisz zgody marketingowe będziemy mogli realizować przekaz marketingowy i handlowy wybranymi przez Ciebie kanałami na podane przez Ciebie dane kontaktowe (art.6 ust.1 lit a RODO). Posiadając informacje o prowadzonej przez Ciebie działalności nasz przekaz będziemy mogli dopasować do Twoich potrzeb. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, przenoszenia, prawo wycofania w każdym czasie każdej ze zgód bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, prawo żądania usunięcia danych. Stwierdzając niezgodne z prawem przetwarzanie danych możesz złożyć skargę do Prezesa UODO (Warszawa, ul. Stawki 2). Jeśli masz jakiekolwiek pytania zawsze możesz skontaktować się z nami na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl, lub z wyznaczonym przez PWR inspektorem ochrony danych na adres: iod@pwr.agro.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych dostępne są pod adresem: https://www.pwr.agro.pl/rodo/jestem-uzytkownikiem-serwisow-pwr

r e k l a m a
r e k l a m a

Polecane z TPR