r e k l a m a
Partner portalu

Formularz konkursowy


Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o (PWR), ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań to Administrator Twoich danych osobowych. Przekazane PWR dane nie podlegają automatycznym decyzjom niosącym skutki prawne dla podmiotów danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by uczestniczyć w konkursie. Cele i podstawy przetwarzania danych (art.6 ust.1 lit.f,c,a RODO): (1) realizacja uzasadnionego interesu PWR, który jest organizacja konkursu, zbieranie opinii o usługach i dostarczanych treściach; przekaz profilowanych treści marketingowych i handlowych pocztą tradycyjną lub poprzez sms, mms, telefon, e-mail wg. udzielonych zgód; zabezpieczenie roszczeń, (2) realizacja obowiązków prawnych: wydanie nagrody, (3) przekaz marketingowy, przetwarzanie wizerunku i danych Uczestników konkursu na podstawie odrębnej zgody. Czas przetwarzania: przez czas realizacji danego celu, do przedawnienia roszczeń, odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu Odbiorcy danych: firmy świadczące usługi hostingowe, pocztowe, telekomunikacyjne, finansowe i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Prawa osób, których dane przetwarzamy: zależnie od celu, to prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, przenoszenia danych, prawo żądania ich usunięcia, odwołania zgody. W chwili stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych prawo złożenia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2 w Warszawie. Kontakt z PWR: tel. 61 869 06 30, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: daneosobowe@pwr.agro.pl, więcej informacji w Polityce Prywatności.
r e k l a m a
r e k l a m a

Polecane z TPR