r e k l a m a
Partner portalu
Nowa publikacja o smart villages oparta na przykładach z Polski

Nowa publikacja o smart villages oparta na przykładach z Polski

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN opublikował właśnie monografię pt. „Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski”. W niej autorzy wyjaśniają m.in. jak jest odbierana idea smart villages. W publikacji znalazły się też praktyczne wskazówki jak rozwijać smart wieś, dzięki badaniom prowadzonym w 10 gminach, skąd pochodzą laureaci i uczestnicy konkursu “Moja SMART wieś.

Najważniejsze odpowiedzi dotyczące idei Smart Villages

Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski i Anna Rosa, pracownicy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk opracowali monografię „Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski”. W niej autorzy odpowiadają m.in. na takie pytania jak:

  • Jak rozumiane jest pojęcie smart villages przez mieszkańców wsi?
  • Jakie mechanizmy działają na demarginalizację obszarów wiejskich?
  • Czy istnieją różnice w rozumieniu koncepcji smart villages przez różne grupy mieszkańców wsi?
  • W jaki sposób zaprogramować wsparcie smart villages w kolejnych latach?
  • Jakie są niezbędne zasoby do realizacji smart inicjatyw?
  • Jaki jest wpływ rozwiązań inteligentnych na otoczenie?
  • Co gwarantuje trwałość smart rozwiązań na wsi?
  • Czym różnią się i w czym są podobne koncepcje smart villages i smart city?
  • Co zrobić, by polskie wsie stały się miejscem przyjaznym dla życia?

 

Praca oparta na przykładach miejscowości nagrodzonych w konkursie „Moja SMART wieś”

Po publikację powinni sięgnąć wszystkie osoby, które chcą rozwijać swoje małe ojczyzny i sprawiać, że na obszarach wiejskich będzie żyło się coraz bardziej komfortowo. Jedną z największych zalet monografii są jej praktyczne aspekty. Książka jest efektem pogłębionych badań prowadzonych w 10 gminach, skąd pochodzą laureaci i uczestnicy konkursu “Moja SMART wieś” prowadzonego przez Instytut przy współudziale Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a którego patronem medialnym jest „Tygodnik Poradnik Rolniczy”.

Dodatkowo są tu przedstawione kwestie dotyczące aplikowania o środki na rozwój obszarów wiejskich. Jest to tym bardziej istotne, że instrument Smart Village będzie objęty wsparciem finansowym w projektowanej Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027.

Prof. Wojewodzic: książka ma dobrze opracowane przykłady inicjatyw smart villages

„Badania podjęte przez Autorów należy uznać za bardzo istotne w kontekście potrzeby poszukiwania i promowania rozwiązań sprzyjających poprawie warunków życia na wsi. Praca zawiera bardzo dobrze przygotowane wprowadzenia teoretyczne do poszczególnych zagadnień, w umiejętny sposób zostały wykorzystane znaczące pozycje literatury krajowej i zagranicznej” –  przekonuje prof. Tomasz Wojewodzic z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w recenzji publikacji.

– „Całość rozważań została przekonująco udokumentowana bogatym materiałem empirycznym, stanowiącym bardzo dobrą ilustrację dla prezentowanych wywodów i analiz. Na uznanie zasługuje nie tylko bogata wiedza ekonomiczna i socjologiczna Autorów, ale również znajomość uwarunkowań lokalnych i umiejętność kompleksowego spojrzenia na obszary wiejskie. Dużą wartość dodaną pracy stanowią starannie opisane i zilustrowane przykłady inicjatyw z zakresu smart villages. Autorzy wywiązali się ze swego zadania bardzo dobrze tworząc opracowanie oryginalne, spójne, wartościowe merytorycznie i ciekawe” – dodaje profesor.

Dla kogo skierowana jest publikacja "Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski" 

Książka „Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski” autorstwa prof. Sławomira Kalinowskiego, mgr. Łukasza Komorowskiego i dr Anny Rosy jest  skierowana zarówno do mieszkańców wsi, samorządowców, naukowców, jak i innych osób i instytucji zainteresowanych tematyką smart villages.

Książka dostępna jest w pełnej wersji pod adresami:

 

Paweł Mikos

r e k l a m a

Polecany artykuł

r e k l a m a
r e k l a m a

Polecane z TPR