r e k l a m a
Partner portalu
Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej - pomoc w wysokości 1500 zł!

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej - pomoc w wysokości 1500 zł!

Ruszył program pomocy "Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej" w ramach którego można otrzymać z ARiMR nawet 1500 zł do komputera. Poznajcie szczegóły.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma do zaoferowania kolejne wsparcie - tym razem można postarać się o 1500 zł na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej. Nabór wniosków potrwa do 30 grudnia!

Na co może być przeznaczona pomoc?

Pomoc w ramach programu wsparcia można przeznaczyć m.in na zakup:

 • komputera stacjonarnego,
 • komputera przenośnego (laptopa),
 • niezbędnego oprogramowania,
 • myszy,
 • klawiatury,
 • ładowarki.

Jakie są wymagania?

Pomoc przysługuje na każdą rodzinę:
 • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
 • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dodatkowo, poza wnioskiem (dostępnym tutaj: https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_krajowa/2020/Komputery/Wniosek_komputery_14.12.2020_r..pdf) należy załączyć:
 • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
 • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
 • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r. 
Szczegóły oraz instrukcję wypełniania wniosku znajdziecie na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html
r e k l a m a

Polecany artykuł

r e k l a m a
r e k l a m a

Polecane z TPR